Buijs Isolatie Harderwijk, Kwaliteit voorop

Waarom isoleren

Isolatie vormt een steeds belangrijker deel van onze woning. En bijgevolg ook een steeds groter deel van de kosten wanneer we een huis bouwen of verbouwen. Maar dit gaat enkel over initiële kosten. Want wie goed isoleert, zal op termijn altijd beter uitkomen, dan wie niet of weinig isoleert. Isolatie brengt namelijk heel wat voordelen met zich mee. Een deel van deze voordelen zijn individueel en een deel maatschappelijk. Sommige voordelen zijn natuurlijk beiden. Doordat we ons hier steeds meer bewust van worden, is isolatie een hot topic geworden binnen de bouwwereld. Kijk maar eens rond bij kennissen of vrienden die volop aan het bouwen of verbouwen zijn. Je zal merken dat isolatie bovenaan het prioriteitenlijstje staat.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Buijs Isolatie, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.Lees verder